BÁO CÁO Kết quả tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân với thanh niên xã Liêm Thủy năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 2 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân huyện Na Rì về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Na Rì năm 2022,
Uỷ ban nhân dân xã Liêm Thủy báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:
1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo.
Ủy ban nhân dân xã Liêm Thủy đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 08/6/2022 về việc ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND với thanh niên xã Liêm Thủy năm 2022, và tiến hành tổ chức chương trình đối thoại vào sáng ngày 23 tháng 6 năm 2022.
2. Kết quả đạt được
– Có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương, đại diện các ngành, hội, đoàn thể và đại diện 30 đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã tham gia chương trình đối thoại
– Nội dung đối thoại sát với thực tế địa phương, gắn liền với đối tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên; tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình.
– Nội dung trao đổi chủ yếu các thông tin về thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên trên địa bàn xã.
– Chủ tịch UBND xã trao đổi, tiếp thu, giải trình những đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của thanh niên trong công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và các vấn đề khác có liên quan theo thẩm quyền.
– Việc tổ chức Chương trình đối thoại được tiến hành có hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa và đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra.
– Thông qua chương trình đối thoại Chủ tịch UBND xã Liêm Thủy đã kịp thời nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay. và phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên. Qua đó tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã Liêm Thủy, giải quyết việc làm cho thanh niên, trên cơ sở đó chủ tịch UBND xã có kết luân như sau.
Trong một thời gian làm việc Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại buổi gặp gỡ, đối thoại, đã có 8 lượt câu hỏi của đoàn viên, thanh niên các chi đoàn trực thuộc đặt ra với lãnh đạo xã và các cơ quan ban ngành về nhiều vấn đề đoàn viên, thanh niên và xã hội quan tâm. Trong đó, các câu hỏi tập trung vào các nhóm vấn đề như: Thanh niên đi làm ăn xa mong muốn về địa phương để phát triển mô hình kinh tế thiếu vốn và kinh nghiệm; một số loại hình nghệ thuật như hát then đàn tính cần được quan tâm; việc tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên khó khăn vì 1 số thanh niên không theo tổ chức, cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; công tác định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên, nhất là đối tượng đoàn viên thanh niên học sinh, sinh viên mới ra trường, quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên dân tộc thiểu số; việc tiếp cận các nguồn vốn vay để khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ đào tạo và giới thiệu việc làm cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn; kinh phí hoạt động của tổ chức Đoàn, nhất là đối với tổ chức Đoàn cấp xã,…
Trong những năm qua địa phương luôn quan tâm, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên để đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp, góp phần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực. thay mặt Lãnh đạo địa phương tôi ghi nhận những ý kiến của đoàn viên, thanh niên tại buổi đối thoại hôm nay đây là những trăn trở và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên.
Trong thời gian tiếp theo tôi đề nghị: các cơ quan, các ngành phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới; quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên sáng tạo đổi mới, áp dụng chuyển đổi số, kinh tế số vào tất cả các lĩnh vực trong bối cảnh sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hiện nay; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các chương trình hành động như: chương trình đồng hành với thanh niên trong phong trào thi đua chuyển đổi số, thanh niên xung kích trong hoạt động chuyển đổi số; thúc đẩy chuyển đổi số theo từng lĩnh vực, đặc biệt là ngành nông nghiệp và du lịch.
Cùng với đó, tổ công nghệ cộng đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống. Đối với ĐVTN, cần nắm bắt xu hướng thời đại, chủ động nghiên cứu đa dạng kênh bán hàng trên các nền tảng công nghệ mới, đa dạng sản phẩm có ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao trong sản xuất.
Lãnh đạo xã luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, tìm kiếm thị trường và đồng hành với thanh niên trên con đường chuyển đổi số.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Liêm Thủy với thanh niên năm 2022./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
– Phòng Nội vụ huyện Na Rì;
– CT, PCT UBND xã;
– Lưu: VT xã. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hà Văn Chung

Bài trướcLễ công bố Thôn Nà Bó, xã Liêm Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây